Τι είναι σεξ τελικά;

Το Πανεπιστήμιο της Indiana στην Αμερική, παρουσίασε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα εργασία με την οποία φαίνεται πως ο καθένας μας έχει διαφορετική άποψη σε ότι αφορά στην σεξουαλική πράξη.

Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Κίνσλει του Πανεπιστημίου, διαπίστωσε μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών πως υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές για τον ορισμό του σεξ.

Οι επιστήμονες θέλησαν να μάθουν αν άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορετική εικόνα στο μυαλό τους για συγκεκριμένα θέματα όπως ο γυναικείος οργασμός, η ανδρική εκσπερμάτιση, η χρήση προφυλακτικού και γενικά η σεξουαλική δραστηριότητα.

Ενώ οι περισσότεροι, ανεξαρτήτως φύλου, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η επαφή των ανδρικών και γυναικείων γεννητικών οργάνων πληρεί τα κριτήρια, τρεις στους δέκα από την άλλη δεν θεωρούν σεξ το στοματικό έρωτα. Δύο στους δέκα επίσης απάντησαν πως δεν θεωρούν ότι έκαναν σεξ, όταν πρόκειται για διείσδυση από τον πρωκτό.

Μετεξεταστέοι στην σεξουαλική αγωγή
Τα ευρήματα της έρευνας, επιδεικνύουν σύμφωνα με τους επιστήμονες πως πρέπει να αλλάξουμε τακτική σε ότι αφορά την χρήση της λέξης σεξ και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γενικότερα. Αρκετοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ψυχολόγοι και σεξολόγοι, θεωρούν δεδομένο πως οι έννοιες που χρησιμοποιούν γύρω από το σεξ γίνονται αντιληπτές από τους ασθενείς τους, τους μαθητές τους κ.α.

Ενδεικτικό του χάσματος επικοινωνίας σε ότι αφορά στο σεξ είναι πως άνδρες κάθε ηλικίας, εξακολουθούν να θεωρούν σεξ μόνο την διαδικασία που καταλήγει στην εκσπερμάτιση.

Read More

And More