ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

Ευγενία Μανωλίδου: Στηρίζει τον Άδωνι Γεωργιάδη που τρέχει στα 42km του Αυθεντικού Μαραθωνίου