ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έρευνα μετά από καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης στον Πρόεδρο της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών