ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ

Ακροβάτης του Cirque du Soleil σκοτώθηκε στη διάρκεια παράστασης