ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Οπτικοποίησε τραγούδι στη νοηματική γλώσσα μετά το παράδειγμα του Αλέξανδρου Γαβαλά