ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η Μ. Carey παρακαλεί να προσευχηθεί ο κόσμος για τον άντρα της. Από τι πάσχει;