ΑΝΤΑ ΠΑΠΑΜΔΡΕΟΥ

Οι πρώτες δηλώσεις της Άντας Παπανδρέου μετά τα δημοσιεύματα περί χωρισμού!