ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Άνθιμος Ανανιάδης: Η προσευχή του και το μοναδικό βίντεο, στο Άγιο Όρος!