ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ

800.000 άνθρωποι σώθηκαν από τα αντικαπνιστικά μέτρα, στις ΗΠΑ