ΑΡΚΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το σκίτσο του Αρκά για τις εκλογές που σαρώνει στο ίντερνετ