ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ

Αυτοκτονούν γιατί νομίζουν ότι είναι άσχημοι!