ΔΕΙΠΝΟ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Δείπνο με συνταγές και όπερα της Μαρίας Κάλλας! [pics]