ΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΝΔΗ ΣΚΥΛΟΣ

Δέσποινα Βανδή: Αυτή είναι η μεγάλη της αδυναμία!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164