ΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΝΔΗ ΣΚΥΛΟΣ

Δέσποινα Βανδή: Αυτή είναι η μεγάλη της αδυναμία!