ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Μητροπολίτης προς πιστή: Λυπάμαι τον άνδρα σου στο σπίτι