ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Μήπως ο σύντροφός σου έχει Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ); Μήπως τελικά αυτό φταίει;