ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ ΕΜΒΟΛΙΟ

Διφθερίτιδα: Η μόνη λύση είναι το εμβόλιο!