ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο δήμαρχος Αθηναίων σε συναυλία με την όμορφη σύζυγό του στο πλευρό του!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164