ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΕΛΛΟΣ

Δημήτρης Ημέλλος – Σασμός: «Για να υπάρξει Αντώνης, πρέπει να υπάρξει Μαρίνα»
Σασμός – Δημήτρης Ήμελλος: «Πέρασα τρία χρόνια εσώκλειστος σε οικοτροφείο»