ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το σοκαριστικό κλείσιμο του ιστορικού βιβλιοπωλείου της Εστίας, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι και τα βιβλία που βγαίνουν σε πλειστηριασμό
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164