ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΛΟΥΛΟΣ

“Είναι μαγικό να προσφέρεις αγάπη”: Οι τέσσερις δράσεις αλληλεγγύης της ΑΒ Βασιλόπουλος