ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Λυδία Παπαϊωάννου: Η αδημοσιεύτη φωτογραφία απο την εγκυμοσύνη της