ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Εγωιστής σύντροφος: Όταν το “εγώ” του είναι πάνω από τη σχέση σας. Τι κάνεις;