ΕΙΔΙΚΟΣ

Ένα παιδί με σύνδρομο Down εκτός από τον παιδίατρο, πρέπει να παρακολουθείται και από ειδικό γιατρό;