ΕΤΡΩΓΕ

Έτρωγε μόνο μπανάνες για 12 μέρες. Δες το αποτέλεσμα!
Έτρωγε από τα πιάτα διπλανών τραπεζιών για το “Πλάκα κάνεις”