ΦΙΛΙΑ

Τι κάνει μια σωστή φίλη στη δύσκολη στιγμή; Δεν μιλάει…