ΦΙΛΗΣΕ

Βafta 2015: Ποιοι άνδρες φιλήθηκαν στο στόμα στη σκηνή των βραβείων;