ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΕΛΙ ΜΩΡΟ

Φλορίντα Πετρουτσέλι: Η πρώτη φωτογραφία, κρατώντας αγκαλιά την κόρη της!