ΦΡΑΓΚΟΥ

H θεαματική μεταμόφωση της Κατερίνας Φράγκου.