ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ

“Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα” του Ευγένιου Τριβιζά στο Christmas Theater