ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η Κρι Κρι μας ταξιδεύει στην Κοιλάδα του Στρυμόνα και παρουσιάζει το “Γαλακτικό Χωριό”