ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ

Μύκητες των γεννητικών οργάνων! Τι είναι, πώς μεταδίδονται και τι μπορείς να κάνεις για να προφυλαχθείς…