ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ

Ο Γιώργος Μπόγρης μπήκε στον στρατό! Η πρώτη φωτογραφία του ως φαντάρος
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164