ΓΟΝΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ

Καθυστέρηση: Τι μπορεί να φταίει (αν δεν είσαι έγκυος); Πώς θα υπολογίσεις τις γόνιμες μέρες;
Γόνιμες μέρες: Πότε ακριβώς είναι πιο πιθανό να συλλάβεις – Υπολογισμός
Τι πρέπει να ξέρουν η γυναίκα και ο άντρας για τις γόνιμες μέρες τους;