ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗ

Άρωμα γυναίκας σήμερα στη Βουλή για την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας! Φωτογραφίες