ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αθώος ο Μ. Ιατρόπουλος από τις κατηγορίες για συμμετοχή στη σπείρα της Θεσσαλονίκης