ΚΑΛΑΝΤΑ

Να τα πούμε; Τα κάλαντα από όλα τα μέρη της Ελλάδας! [video]
Να το αφήσω να πει τα κάλαντα;
Να το αφήσω να πει τα κάλαντα;