ΚΑΡΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τι είναι οι καρμικές σχέσεις και γιατί έρχονται στη ζωή μας;