ΚΑΡΤ

K. Σπυροπούλου: Φόρεσε στολή κι έγινε οδηγός καρτ!