ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ

Μαρία Καρχιλάκη: “Καλό το παράθυρο, αλλά δεν έχει τίποτα δημιουργικό…”