ΚΙΝΟΑ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μήπως, να φάμε σήμερα κινόα; Θα μας κάνει τόσο καλό…