ΚΛΑΙΕΙ

Για ποιους λόγους μπορεί να κλαίει ένα παιδί;