ΚΛΕΛΙΑ ΡΕΝΕΣΗ ΕΓΚΥΟΣ

“Ήξερα από την αρχή ότι η Κλέλια Ρένεση είναι έγκυος. Αν παντρεύτηκε, εγώ δεν έλαβα πρόσκληση για τον γάμο της”