ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οδοντίατρος θέλει να κλωνοποιήσει τον John Lennon από το δόντι του!