ΚΟΚΙΝΟΥ

Ε. Κοκκίνου: “Δεν έχω πει στον Αλέξανδρο, ούτε έχω δείξει ότι είμαι με τον Γιώργο”