ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ

Στα δικαστήρια με γνωστό παρουσιαστή η Βέφα Αλεξιάδου – Τι συνέβη;