ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η επίσημη απάντηση για την υγεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164