ΚΟΡΑΝΙ

Σκότωσε κι έβαλε φωτιά στο παιδί της γιατί δεν μπορούσε να απομνημονεύσει το Κοράνι