ΞΕΝΟΣ

Σε αυτό το εξωτικό νησί που δεν τολμάει να πατήσει ξένος!