ΛΑΙΚΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΚΛΟΠΗ

Γνωστός λαϊκός τραγουδιστής καταδικάστηκε για κλοπή ύφους 3.400 ευρώ από το σπίτι φίλου του!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164