ΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: «Αν η Λίτσα Γιαγκούση το σταματήσει εδώ, δε θα κινηθώ νομικά»
“Είχα φτάσει 110 κιλά, δεν κούμπωναν τα σακάκια. Στον ένα μήνα είχε γίνει μεγάλη δουλειά…”